Bør jeg opprette testament før 1. januar 2021?

Ja, hvis du tidligere har gitt forskudd på arv

Hvis du har gitt forskudd på arv og vil registrere at det skal trekkes fra i senere arveoppgjør, er det lurt å opprette et testament før 1. januar 2021. 

Ny lov trer i kraft 1. januar 2021. Justifys løsninger tar høyde for reglene i ny og gammel lov.

Kom i gang med å opprette ditt testament her.