Når bør jeg skaffe legeerklæring?

Vurdering ved opprettelse og alltid ved ikrafttredelse

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

Når fullmakten trer i kraft:
 Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. Les mer her om hvordan fullmektig kan gå frem for å skaffe legeerklæring.  

 

Les mer og kom i gang med din fremtidsfullmakt.