Hva er nytt om forskudd på arv i ny arvelov?

Avkortning må bestemmes når forskudd på arv gis

Arvelater kan etter gammel lov på egenhånd bestemme at forskudd på arv som er gitt før 1. januar 2021, skal trekkes fra i den arven arvingen senere mottar.

I ny lov må slik avkortning i arv bestemmes på tidspunktet arven gis, slik at arvingen kan velge om å motta eller avslå forskuddet på arv.

Ny lov trer i kraft 1. januar 2021. Justifys løsninger tar høyde for reglene i ny og gammel lov.

Kom i gang med å opprette ditt testament her.