Hva er nytt om uskifte i ny arvelov?

Utdeling av eiendom og lengstlevendes samboerskap

Større adgang til å gi bort eiendom fra uskiftebo:

Ny lov opphever tidligere absolutt forbud mot å gi bort bolig, hytte og annen eiendom mens man sitter i uskiftet bo. Det innføres en mulighet til å gi bort eiendom fra uskifteboet hvis eiendommens verdi ikke står i et misforhold til den totale formuen i boet. Skjønnsmessig er det tillatt å gi bort eiendom med verdi på 20-30 % av den totale formuen i boet.   

Retten til uskifte faller bort ved nytt samboerskap i visse tilfeller:

Ved ny lov kan førstavdødes arvinger kreve at lengstlevende gjør opp et uskiftebo i visse tilfeller. Det gjelder hvis lengstlevende har hatt samboer i minst to år eller har, har hatt eller venter barn med den nye samboeren.

Les mer om uskifte her.

Ny lov trer i kraft 1. januar 2021. Justifys løsninger tar høyde for reglene i ny og gammel lov.

Kom i gang med å opprette ditt testament her.