1. Testament
  2. Arveoppgjør og uskifte

Hva skjer hvis jeg og partner dør samtidig?

Arven fordeles til hver deres arvinger

Dersom man skulle bli utsatt for en ulykke og gå bort samtidig, vil arven fordeles til hver person sine arvinger slik disse er angitt i testament eller i loven.

Med dagens vitenskaplige metoder er det enklere enn tidligere å slå fast eksakt om den ene overlevde den andre, selv om man går bort i samme hendelse. 

I Justifys løsning for testament er det foreløpig ikke mulig å bestemme hva som skal skje med arven etter at partner går bort, såkalte "sekundærbestemmelser". Les mer om sekundærbestemmelser her og om gjensidige testamenter her.