1. Fremtidsfullmakt
  2. Når fullmakten trer i kraft

Hvem skal varsles når fullmakten trer i kraft?

Fullmaktsgiver og de nærmeste

Når fullmakten trer i kraft, skal fullmektigene snarest mulig varsle fullmaktsgiver og nærmeste pårørende om ikrafttredelsen og fullmaktens innhold.

Dersom fullmaktsgiver har ektefelle eller samboer, er det tilstrekkelig at denne varsles. Hvis fullmaktsgiveren ikke har ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger varsles.

Fullmektigene skal vurdere om det også er hensiktsmessig å varsle andre enn fullmaktsgiver og nærmeste pårørende.

Les mer og kom i gang med din fremtidsfullmakt.