1. Testament
  2. Fordeling av arv og eiendeler

Hvordan oppgi livsforsikring og pensjon?

Ta kontakt med selskapene hvor du er kunde

Det er foreløpig ikke mulig å legge inn informasjon om livsforsikring, pensjonskapitalbevis eller lignende som en eiendel i Justifys tjeneste for testament.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner for å sjekke at dine nærmeste er oppnevnt som begunstiget og for å få oversikt over pensjonsutbetalinger.