1. Testament
  2. Generelt om tjeneste for arv og testament

Testamentet berører eierskap til bedrift. Hvilken betydning har det?

Begrenset rådgivning

Hvis testamentet ditt gjelder skatteplanlegging eller generasjonsskifter i bedrift, er det ikke sikkert at dine behov vil dekkes i Justifys tjenester per i dag. Justify rådgir ikke om skattemessige spørsmål eller om komplekse selskapsmessige spørsmål. 

Du kan komme inn i tjeneste for testament her eller via Min side.