1. Samboerkontrakt
  2. Generelt om tjeneste for samboere

Trenger vi en samboerkontrakt hvis vi snart skal gifte oss?

Oversikt over eiendeler og verdier

Ved inngåelse av ekteskap vil samboerkontrakten tjene som en oversikt over hva hver av dere eier og tok med dere inn i ekteskapet. I utgangspunktet bestemmer hver av dere fortsatt over egne eiendeler under ekteskapet.

Ved et eventuelt brudd vil ekteskapsloven ha regler for deling av formuen. Oppdateres samboerkontrakten før ekteskapsinngåelse, har man et praktisk øyeblikksbilde over økonomi og eiendeler som kan ha betydning ved et brudd.

Opprett en samboerkontrakt her.