1. Testament
  2. Arveoppgjør og uskifte

Hva bør jeg tenke gjennom i testamentet når det gjelder utsatt arveoppgjør (uskifte)?

Uskifte betyr at en gjenlevende ektefelle/samboer utsetter arveoppgjør med arvinger. Dette har fordeler og ulemper, denne artikkelen gir en innføring i hva dette betyr i praksis.

Om uskifte er hensiktsmessig for gjenlevende, bør vurderes ut fra gjenlevendes totale økonomiske situasjon. Det å beholde bolig kan være en motivasjon for mange for å velge uskifte, men dette kan også ivaretas ved livsforsikringer eller på andre måter.

Arvingene kan vente med å bestemme seg for om de vil gi samtykke til uskifte til tidspunktet førstavdøde går bort, slik at arvingene kan få en bedre oversikt over egen og gjenlevendes økonomiske situasjon.

Les mer om utsatt arveoppgjør (uskifte).