Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Fullmektigen må avgjøre når man anser det som nødvendig å avtale tid for å få en slik legevurdering. Fullmektigen har rett til å avtale en slik legetime på vegne av fullmaktsgiver.

Dersom legeerklæringen slår fast at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, trer fullmakten i kraft.

Det anbefales å be Statsforvalteren om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Statsforvalteren er et krav fra Kartverket for å selge eiendom.

Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Statsforvalteren dersom dette blir aktuelt.

Se også:

Dersom du ikke har en fremtidsfullmakt allerede, kan du lese mer og få opprettet din fremtidsfullmakt her.

Fant du svaret?