Dersom du benytter deg av tilbudet om sikker lagring av den signerte fremtidsfullmakten, vil fullmektigen få digital tilgang til fullmakten på Min side.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Fullmektigen må avgjøre når man anser det som nødvendig å avtale tid for å få en slik legevurdering. Fullmektigen har rett til å avtale en slik legetime på vegne av fullmaktsgiver.

Her finner du mer informasjon om når og hvordan fremtidsfullmakten trer i kraft

.

Fant du svaret?